หนัาแรก กิจกรรม ขอขอบคุณนายแพทย์ปรก เหล่าสุวรรณ์ และทีมงาน รพ.จุฬาลงกรณ์ ให้การสนับสนุน CLEAR BOX จำนวน 10 กล่อง ร่วมสู้ไวรัส COVID-19 เมื่อ 1 เม.ย.63

ขอขอบคุณนายแพทย์ปรก เหล่าสุวรรณ์ และทีมงาน รพ.จุฬาลงกรณ์ ให้การสนับสนุน CLEAR BOX จำนวน 10 กล่อง ร่วมสู้ไวรัส COVID-19 เมื่อ 1 เม.ย.63
สร้างเมื่อ : 01 เม.ย 2563ภาพกิจกรรม